Organik Gübre Uygulaması

Yonca Yem Bitkisi

Plant Activity Etki Mekanızması

  1. Üst düzey köklenme sağlar.
  2. Bitki bağışıklığını maksimum düzeye taşır.
  3. Bitki gelişimini düzenler.
  4. Topraktaki organik maddeyi artırır.
  5. Mikrobiyal (bakteri) faaliyetleri optimize eder.
  6. Biçim aralığını %30 azaltır. Bu sayede yılda 1-2 biçim fazladan yapmamızı sağlar.

Plant Activitynin Yonca Yetiştiriciliğinde Uygulanması 

  • İlk ekimde (Dönüm/1000 m2) 1 litre Plant Activity uygulanır.
  • Her biçimden sonra toprağın durumuna bağlı olarak (Dönüm/1000 m2)  750cc – 1000 cc Plant Activity Uygulanmaya devam edilir.
  • Her türden zirai ilaç ve besin elementleriyle birlikte uygulanabilir.

Not: Başından itibaren Plant Activity kullanılmamış bitkilerde herhangi bir rahatsızlık olması durumlarında, +90542 180 42 42 nolu iletişim numarasından tavsiye alınmasını rica ederiz.

Send
Hello
Can I Help You About Yonca Yem Bitkisi